Akli Baliğ Nedir?

Akli Baliğ Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Ergin olma durumu, yetişkin çağına gelmiş çocuk

– On beş yaşını geçmiş genç

– Ergenlik, ergin, reşit

      Logo
      Reset Password